Posted by & filed under Nezaradené.

Vážení zákazníci, spoločnosť PROBUGAS nás informovala o zmenách cien plynu od 19.8.2021 – prečítajte si oznam:

Vzhľadom k pokračujúcemu negatívnemu trendu vo vývoji nákupných cien propánu a propán-butánu na komoditných trhoch, sme nútení pristúpiť k zvýšeniu cien našich výrobkov.
Od druhej polovice júla začali výrazne stúpať ceny propánu aj propán-butánu a dosiahli úroveň takmer 700,- € / t. Takéto zvýšenie nákupných cien je enormné, nebolo zaznamenané viac ako
5 rokov a predstavuje nárast o viac ako 200,- € / t. v priebehu mesiaca. Pri propán-butáne je to takmer 250,- € / t. Takýto obrovský nárast nákupnej ceny plynu sme nie schopní zvládnuť bez navýšenia predajných cien. Našou snahou je preniesť na Vás len časť uvedených nákladov, to znamená, že významnú časť navýšenia nákupnej ceny plynu riešime z vlastných zdrojov.

Vzhľadom na uvedenú situáciu sme sa rozhodli nový produkt propán-bután 11 kg zatiaľ nerealizovať, ale zrealizujeme ho až po stabilizácii nákupnej ceny plynu.
Chceli by sme Vás ubezpečiť, že akonáhle nám to situácia umožní a znížia sa nákupné ceny plynu, adekvátne znížime aj naše predajné ceny.

ÚPRAVY CIEN PLYNU NA ČS TIR PETROLEUM:

ČS Nitrianska

PB 10 kg = 18,30 € s DPH

PB 11 kg = nerealizované

PB 2 kg = 5,10 € s DPH

P 11 kg = 17,60 € s DPH

ČS Koniarekova a ČS Šúrovce

PB 10 kg = 18,70 € s DPH

PB 11 kg = nerealizované

PB 2 kg = 5,10 € s DPH

P 11 kg = 18,00 € s DPH

!! INSTALL https://sk.wordpress.org/plugins/wp-pagenavi/ !!