Súťažný mesiac:

Apríl 2023

Aktuálna výhra:

4 x 50 € nákupný poukaz.

VOP na čerpanie nákupného poukazu nájdete tu.

Výherný doklad:

Výherný doklad je uverejnený po každom žrebovaní.

Výherný doklad za súťažný mesiac Apríl 2023, vyžrebovaný 3.5.2023.
Žrebovanie z 352 dokladov, ktoré spĺňali podmienky súťaže.

Najneskorší termín overenia a prevzatia výhry:

31.5.2023

Výherné miesto pre overenie dokladu a odovzdanie výhry je čerpacia stanica TIR PETROLEUM, Koniarekova 20/A, Trnava.