Súťažný mesiac:

Máj 2023

Aktuálna výhra:

4 x 50 € nákupný poukaz.

VOP na čerpanie nákupného poukazu nájdete tu.

Výherný doklad:

Výherný doklad je uverejnený po každom žrebovaní.

Výherný doklad za súťažný mesiac Máj 2023, vyžrebovaný 2.6.2023.
Žrebovanie z 449 dokladov, ktoré spĺňali podmienky súťaže.

Najneskorší termín overenia a prevzatia výhry:

30.6.2023

Výherné miesto pre overenie dokladu a odovzdanie výhry je čerpacia stanica TIR PETROLEUM, Koniarekova 20/A, Trnava.