AKTUALIZÁCIA:

Súťaž sa ruší v zmysle bodu 13. Pravidiel súťaže a to dňom 1.10.2023, bez udania dôvodu. „(13. Osobitné ustanovenia – Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže a na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia  žrebovania, počet výhercov, ako aj počet výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.“

AKO NA TO?

Natankujete diesel alebo benzín v minimálnej hodnote 30€ cez samoobslužný automat (tankomat) na akejkoľvek našej prevádzke, zaplatíte bankomatovou kartou a odložíte si bloček.

KOĽKO SÚŤAŽ TRVÁ?

Súťaž je ukončená !

KDE AUTOMATY (TANKOMATY) NÁJDEM?

Nájdete ich na týchto našich prevádzkach:

a) Koniarekova, Trnava

b) Suchovská, Trnava

c) A. Kmeťa, Trnava

d) Sereďská, Šúrovce

V samoobslužných automatoch (tankomatoch) môžete tankovať NON-STOP.

AKO AUTOMAT (TANKOMAT) FUNGUJE?

Veľmi jednoducho. Všetky fungujú rovnako, takže ak sa to naučíte na jednom, budete to vedieť aj na ostatných:

– pristavíte vozidlo k výdajnému stojanu (to je bežný stojan kde sa tankuje)

– na automate (tankomate) na platbu nastavíte predbežnú maximálnu sumu tankovania

– po vložení platobnej karty a zadaní PIN-u prebehne predautorizácia, zablokovanie zvolenej sumy na Vašej karte

– po úspešnom zablokovaní požadovanej sumy môžete začať tankovať

– vložte pištoľ do nádrže a natankujte. Pri dosiahnutí Vami zadanej sumy sa tankovanie automaticky zastaví.

– po dotankovaní bude na Vašom bankovom účte zúčtovaná suma, ktorú ste skutočne natankovali.

– daňový doklad je vytlačený až po dotankovaní.

– priložíte bankomatovú kartu a sledujete pokyny na obrazovke automatu

– hotovo, šťastnú cestu :)

Na Suchovskej, na A. Kmeťa aj v Šúrovciach sa automat na platbu nachádza medzi výdajnými stojanmi. Na Koniarekovej je automat na platbu pri vstupe do shopu.

Pripomíname, že automaty (tankomaty) fungujú NON-STOP!

AKO SA DOZVIEM O VÝHRE?

Všetky úkony na automatoch (tankomatoch) máme v systéme evidované so špeciálne pridelenými číslami. Po ukončení kalendárneho mesiaca vykonáme do 5 pracovných dní žrebovanie prostredníctvom „online generátora“. Následne do 7 pracovných dní nového mesiaca uverejníme na našom webe aj na facebookovej stránke informáciu o uskutočnenom žrebovaní s tým, že si kliknete na VÝHERNÝ DOKLAD, kde uvidíte číslo účtenky výherného tankovania, aj informácie o prevzatí výhry. Podrobné pravidlá súťaže si prečítajte tu.

O ČO VLASTNE HRÁM?

V prípade, že sa na Vás usmialo šťastie a generátor vyžreboval práve Vás a splnili ste všetky podmienky súťaže, získate od nás nákupný poukaz v hodnote 50€ na ďalší nákup u nás.

Veľa šťastia!