Ochrana osobných údajov v TIR PETROLEUM

Ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť TIR PETROLEUM, s.r.o. jednou z hlavných priorít. Na týchto webových stránkach nájdete všeobecné informácie týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, informácie o tom, ktoré osobné údaje TIR PETROLEUM, s.r.o. zhromažďuje priamo pri kontakte s vami alebo prostredníctvom súvisiacich komunikačných kanálov, najmä stránky na sociálnych sieťach, na aké účely sa vaše osobné údaje spracúvajú, informácie o vašich právach a ako TIR PERTROLEUM, s.r.o. tieto údaje chráni.

Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré TIR PETROLEUM, s.r.o. zhromažďuje, keď komunikujete so spoločnosťou ako uchádzač o zamestnanie, zákazník, držiteľ zľavovej karty, a ako zamestnanec či zástupca nášho obchodného partnera.

Tieto informácie môžeme podľa potreby aktualizovať aj bez upozornenia, a preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením na týchto webových stránkach.

 Informácie pre dotknuté osoby pri získavaní osobných údajov

 

Za dotknuté osoby sa považujú fyzické osoby – uchádzači o zamestnanie, zákazníci (fyzické osoby), držitelia zľavovej karty,  zamestnanci a zástupcovia našich obchodných partnerov a ďalšie fyzické osoby, ktoré TIR PETROLEUM, s.r.o.  poskytnú svoje osobné údaje.

Ak ste uchádzačom o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracúvaní vašich údajov nájdete TU.

Ak ste súčasným alebo potenciálnym obchodným partnerom, v rámci tohto obchodného vzťahu máme prístup k osobným údajom vašich zamestnancov a zástupcov, podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov a zástupcov obchodných partnerov nájdete TU.

Ak ste našim zákazníkom, držiteľom zľavových kariet „Premium fuel card“ alebo  „TIRNAVIA moja zľavová karta“ alebo ste sa zapojili do súťaže na našich čerpacích staniciach, informácie o účeloch spracúvania, právnom základe, vašich právach a iné nájdete TU.

Sociálne médiá

 

Ak sa zúčastníte diskusie na fórach sociálnych sietí (Facebook) mali by ste poznať a chápať nástroje, ktoré stránka Facebook ponúka a ktoré vám umožňujú rozhodnúť sa, ako budete zdieľať svoje osobné údaje vo svojich profiloch na tejto sociálnej sieti. Preto vám odporúčame prečítať si príslušné nastavenia ochrany osobných údajov, zmluvné podmienky a súvisiace informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú v prostrediach Facebooku.

Na základe vašich rozhodnutí o nastaveniach na rôznych stránkach sociálnych sietí môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené TIR PETROLEUM. Ide o údaje o vašich online aktivitách a profiloch na sociálnej sieti Facebook (napr. používateľské meno, fotografie, záujmy, e-mailová adresa, pohlavie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali).

Ochrana vašich osobných údajov

 

Spoločnosť TIR PETROLEUM, s.r.o. s cieľom zaistiť potrebnú úroveň bezpečnosti osobných údajov pred ich stratou, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou, neoprávneným poskytnutím, či zneužitím prijala potrebné technické a organizačné opatrenia, bezpečnostné technológie a postupy. Jedným z opatrení je ukladanie vašich osobných údajov do databáz/softvérov s obmedzeným prístupom v strážených priestoroch TIR PETROLEUM, s.r.o. ako aj heslovanie príloh s vašimi osobnými údajmi. Okrem iného spoločnosť kontroluje  prístup k týmto údajom, využíva brány firewall, antivírusové programy a zabezpečené servery.

Pravidlá používania cookies

Za účelom zabezpečenia kvalitnejších služieb pre návštevníkov webových stránok TIR PETROLEUM  používa TIR PETROLEUM súbory cookies (tzn. malé textové súbory uložené vo vašom zariadení), ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok odosielané do internetového prehliadača návštevníka a ukladajú sa do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Čo znamená, že pri ďalšej návšteve webovej stránky https://tirpetroleum.sk/, internetový prehliadač opäť načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá cookies vytvorila.

Súbory cookies umožňujú našim webovým stránkam rozpoznať vaše zariadenie a zapamätať si určité informácie o vás ako návštevníkovi webovej stránky a vašich aktivitách vykonaných počas návštevy nášho webu. Získavaním informácií o vás a vašich aktivitách možno postupne zisťovať vaše záujmy a ponúknuť vám tak napr. vhodný produkt, pracovnú pozíciu alebo štatisticky vyhodnocovať vaše správanie.

TIR PETROLEUM používa na svojom webe dočasné a trvalé súbory cookies. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení dovtedy, kým webovú stránku https://tirpetroleum.sk/ neopustíte. Na druhej strane, trvalé súbory cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia doby ich platnosti alebo dovtedy, kým ich manuálne vo svojom prehliadači nevymažete.

TIR PETROLEUM používa na svojich stránkach nasledovné typy súborov cookies:

  • PHPSESSID – session ID cookie sa používa na uloženie relácie používateľa. Pri prihlásených používateľoch sú potrebné kvôli funkčnosti a pri neprihlásených používateľoch sú odosielané, ale nepoužívané.
  • COOKIECONSENT_DISMISSED, CookiePolicyConfirmed – vzniká pri odkliknutí cookie banneru, aby sa nemusel ukazovať pri každej návšteve.

Cookies tretích strán:

  • Google Analytics na sledovanie návštevnosti
  • Google AdSense na reklamné bannery
  • Gemius na sledovanie návštevnosti
  • AdOcean na reklamné bannery
  • Facebook cookies na integráciu so sociálnou sieťou Facebook

 

Návštevou webových stránok https://tirpetroleum.sk/ vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies, avšak máte k dispozícii aj ovládacie prvky na ich blokovanie alebo vymazanie.

Používanie cookies počas návštevy našich webových stránok je na vašom rozhodnutí, pričom väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Ak chcete spravovať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies, kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači. Môžete povoliť všetky alebo len niektoré súbory cookies. Ak zakážete naše súbory cookies v nastaveniach prehliadača, upozorňujeme vás, že niektoré časti našich webových lokalít pre vás nebudú riadne fungovať, t.j. následkom môže byť obmedzenie alebo vylúčenie niektorých funkcií nášho webu a zníženie vášho komfortu pri návšteve našich webových stránok.

Návod na úpravu nastavení pre cookies a postupy na ich vymazanie v najčastejšie používaných internetových prehliadačov nájdete na nasledujúcich stránkach:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

V Trnave 17.6.2023