POHONNÉ HMOTY

  • Čo a odkiaľ máme:
    Ponúkame certifikované pohonné hmoty len od najväčších producentov na trhu, medzi ktoré patrí spol. Slovnaft a rakúsky koncern OMV.
  • Automobilový benzín spĺňa kvality podľa STN EN 228
  • Motorová nafta spĺňa normy kvality podľa STN EN 590

V zmysle legislatívy EÚ sú všetky jednotlivé motorové palivá v sieti ČS TIR PETROLEUM povinne označené dodatočným označením pozostávajúcim zo symbolu a písmena. Označenie pre motorové benzíny symbolizuje krúžok a písmeno E. Označenie pre motorovú naftu symbolizuje štvorec a písmeno B. Pri písmenách je navyše číslo, ktoré označí podiel biozložky v zmesi. Zmyslom tejto novej povinnosti je zjednotenie označenia motorových palív na všetkých čerpacích staniciach v celej EÚ. Pre motoristov toto opatrenie neznamená žiadnu zásadnú zmenu. Ide totiž len o doplnkové značenie, nie o zmenu v zložení motorových palív. Stávajúce názvy jednotlivých palív na našich ČS tak zostávajú zachované.

Automobilový benzín E5 a E10
Benzín s označením E5 s obsahom bioetanolu (od 5 % do 7,4 %) sa používa ako motorové palivo pre benzínové motory. Povinnosťou od 1.1.2020 je predávať benzín s oktánovým číslo 95 s novým označením E10, v ktorom je podiel ekvivalentu bioetanolovej zložky nad 7,5 %. Zmení sa preto aj medzinárodné označenie 95-oktánového benzínu na výdajných stojanoch a plniacich hlaviciach z E5 na E10. Benzín E10 s vyšším podielom biozložky je plne v súlade so špecifikáciami kvality normy pre motorové benzíny STN EN 228. Motorový benzín E10 je možné používať v automobiloch, ktoré sú konštrukčne kompatibilné a prispôsobené na používanie benzínu s maximálnym objemom bioetanolu do 10 %. Informácie o druhu paliva, ktoré možno používať, by mali byť uvedené v návode na obsluhu každého vozidla, príp. informáciu poskytne predajca, alebo autorizovaný servis. Oktánové číslo E10 sa nelíši od benzínu E5.

Motorová nafta B7
s obsahom biozložiek (do 7 %) je palivo pre vznetové (dieselové) motory s vnútorným spaľovaním. Cetánové číslo u nafty nesúvisí s označením B7. Pre naše klimatické pásmo sa dodáva v troch druhoch (triedach), ktoré sa odlišujú medznou teplotou filtrovateľnosti (MTF).

Jednotlivé druhy sú k dispozícii podľa ročných období nasledovne:

od 15. apríla do 30. septembra nafta triedy B (letná, MTF max. 0°C)

od 1. marca do 14. apríla a od 1. októbra do 15. novembra nafta triedy D (prechodná, MTF max. -10°C)

od 16. novembra do 28. (29.) februára nafta triedy F (zimná, MTF max. -20°C)

Producenti palív