Kontakt

TIR PETROLEUM, s.r.o.

Nitrianska 5, 917 54 Trnava

IČO: 36 246 018

IČ DPH: SK 2020 166 698

DIČ: 2020 166 698

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13078/T

!!!POZOR !!! Od januára 2021 je naša spoločnosť presťahovaná do budovy spoločnosti TNAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava. Sídlo TIR PETROLEUM ostáva naďalej rovnaké, nakoľko išlo o sťahovanie o pár metrov. Nájdete nás na 2. poschodí v budove TNAD (vedľa SAD, oproti showroomu BMW). Krátkodobé parkovanie je možné priamo pred budovou alebo na vyhradenom a vyznačenom parkovisku pri vjazde do areálu TNAD.

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 1629789058/0200

IBAN: SK83 0200 0000 0016 2978 9058

BIC: SUBASKBX

[{"pin":"pin-blue.png","lat":48.3637246,"lng":17.6067273}]

KONTAKTNÝ FORMULÁR
  Odoslaním správy prostredníctvom tohto kontaktného formulára je prevádzkovateľ TIR PETROLEUM, s.r.o.; Nitrianska 5; 917 54 Trnava; IČO: 36246018; DIČ: 2020166698; IČ DPH: SK2020166698; oprávnený spracúvať moje osobné údaje na základe vybavenia mojej požiadavky.

  Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami v sekcii:
  Osobné údaje


  * označené položky sú povinné

   

  Marián Kováč

  riaditeľ

  riaditel@tirpetroleum.sk

  +421 33 321 34 26

   

  Patrik Kováč

  manažér ČS

  p.kovac@tirpetroleum.sk

  +421 907 726 180

   

   

  Róbert Selnekovič

  klientská zóna

  selnekovic@tirpetroleum.sk

  +421 907 743 328

   

  Monika Šurinová

  prevádzkárka

  prevadzkar@tirpetroleum.sk

  +421 918 895 196

   

   

   

  Ľubica Dovičičová

  fakturačné oddelenie

  faktury@tirpetroleum.sk

   

   

  Reklama

  marketingové oddelenie

  marketing@tirpetroleum.sk