Šúrovce – plánované prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. nás informovala, že dňa 17.3.2021 bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie elektriny do našej prevádzky na Sereďskej ceste v Šúrovciach.

Odstávka bude prebiehať približne v čase od 9:00 do 13:30. V čase uvedených vykonávaných prác bude celá pumpa odstavená.

Ďakujeme za porozumenie.

TIR PETROLEUM