PROBUGAS – zmeny pravidiel pri výmene plynových fliaš

Na základe zmeny pravidiel pri výmene plynových fliaš spoločnosti PROBUGAS, a.s., od 1.7.2020 bude možné vymieňať alebo odoberať na základe platného potvrdenia o zložení zábezpeky len prázdne Probugas fľaše. Prázdne fľaše, ktoré nie sú Probugas fľaše, nebudú prijaté. Spol. PROBUGAS, a.s.

Z dôvodu, aby bolo možné v dostatočnom predstihu zabezpečiť vrátenie cudzích fliaš, naše prevádzky (ČS Nitrianska, ČS Koniarekova a ČS Šúrovce) neprijímajú cudzie fľaše už od 22.6.2020.