PROBUGAS – Zmena výmeny prázdnych obalov

Spoločnosť PROBUGAS nás informovala o zmenách výmeny prázdnych obalov (plynových fliaš) s platnosťou od 1. septembra 2022. Prečítajte si, prosím, priložený leták. Ďakujeme.