PROBUGAS – oznam

Od 23. novembra 2023 nám spoločnosť Probugas udelila výnimku na výdaj fliaš i na zálohu, čo znamená, že si môžete s plynom zakúpiť i fľašu.