Philip Morris na TIR PETROLEUM

Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. v minulom roku uviedla revolučný produkt pre fajčiarov s názvom IQOS. Ide o elektronické zariadenie, do ktorého sa dávajú špeciálne tabakové náplne s názvom HEETS.

Údajne ide o zdravší spôsob fajčenia, pretože zariadenie len zahrieva náplne HEETS výrazne pod hranicou spaľovania. Vďaka tomu nevzniká žiadny dym, ale tabakový aerosól. Náplne do IQOS-u nájdete na všetkých našich čerpacích staniciach.